Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Βιοκαύσιμα

Σε ενεργειακές κοινότητες οι αγρότες αλλά χωρίς πρόβλεψη για σταθερό φόρο

Κίνητρα σε αγρότες, κτηνοτρόφους, οµάδες, συνεταιρισµούς, αγροτικές επιχειρήσεις, ακόµη και ΤΟΕΒ, που θα συστήσουν από κοινού Κοινότητες στον τοµέα της Ενέργειας, όπως η δυνατότητα συµµετοχής σε προγράµµατα του Αναπτυξιακού και χρηµατοδότησης µέσω...

Σε ενεργειακές κοινότητες οι αγρότες αλλά χωρίς πρόβλεψη για σταθερό φόρο

0
0

Σε σχέση με το αρχικό κείμενο που κατατέθηκε στη Bουλή, η πιο σημαντική αλλαγή στο ψηφισθέν πλέον πλαίσιο νόμου αφορά την πρόβλεψη για σταθερή φορολογία από 5-10 χρόνια, όσον αφορά τους συμμετέχοντες στις Ενεργειακές Κοινότητες.

Οι πληροφορίες ως προς τούτο του Agronews αναφέρουν ότι η πρόβλεψη «κόπηκε» έπειτα από σχετική σύσταση του υπουργείου Οικονομικών, καθώς επρόκειτο επί της ουσίας για φορολογικό κίνητρο.

Μια ακόμα αλλαγή στο ψηφισθέν σχέδιο έχει να κάνει με την διεύρυνση της δυνατότητας συμμετοχής στο virtual net metering για όλους και όχι μόνον για τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής.

Υπενθυμίζεται, όπως είχε γράψει σχετικά η εφημερίδα Agrenda, ότι πέραν των γενικών κινήτρων, το σχέδιο, που φιλοδοξεί να προσθέσει ένα «λιθαράκι» στο ευνοϊκό για τους αγρότες πλαίσιο νοµοθεσίας, που εισήχθη πρώτη φορά το 2010, έπειτα από ενέργειες της τότε υπουργού Γεωργίας Κατερίνας Μπατζελή, του υφυπουργού Περιβάλλοντος Θάνου Μωραΐτη, της ΠΑΣΕΓΕΣ και συνεταιριστικών φορέων (ΕΑΣ Αγρινίου) προορίζεται, την ίδια ώρα, να παράσχει ειδικά κίνητρα στους αγρότες, µε σκοπό, εκτός από καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είτε θα πωλούν στο δίκτυο είτε θα συµψηφίζουν µε το ρεύµα που δαπανούν.

Η προοπτική αυτή γίνεται εφικτή χάρη στη δυνατότητα για αποκεντρωµένη παραγωγή ρεύµατος που δίνουν οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, αλλά και ενεργειακά εργαλεία, όπως ο συµψηφισµός (net metering) και ο εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός (virtual net metering).

Στην «παλέτα», λοιπόν, µε τα ειδικά κίνητρα σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) περιλαµβάνονται οι προλέψεις για προτεραιότητα στους κατ’ επάγγελµα (όπως και το 2010), οι µειωµένες εγγυητικές επιστολές, καθώς επίσης και η απαλλαγή από τα τέλη διατήρησης αδειών.

Με το νέο πλαίσιο, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις θα µπορούν να µειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, ενώ ακόµη και απλοί ιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν δραστικά τους λογαριασµούς ρεύµατος.

Παράλληλα, δήµοι και περιφέρειες µπορούν να χαράξουν µία τοπική ενεργειακή πολιτική, ώστε για παράδειγµα να αντιµετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια ή να ενισχύσουν την ηλεκτροκίνηση.

Σε κάθε περίπτωση, οι Ε.Κοιν. µπορούν να έχουν κερδοσκοπικό ή µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Στη δεύτερη περίπτωση τα κέρδη δεν διανέµονται στα µέλη, αλλά αξιοποιούνται για τη χρηµατοδότηση νέων έργων που θα εγκρίνει η γενική συνέλευση της κοινότητας.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, µία Ε.Κοιν. θα µπορεί να παράγει, να πουλά ή να ιδιοκαταναλώνει ηλεκτρική και θερµική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ, όπως από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, ή µονάδες βιοαερίου και βιοµάζας.

Επίσης, θα µπορεί να δραστηριοποιηθεί στην προµήθεια ρεύµατος και φυσικού αερίου, να εγκαθιστά συστήµατα τηλεθέρµανσης και µονάδες αφαλάτωσης, αλλά και να εγκαθιστά και να διαχειρίζεται υποδοµές και οχήµατα εναλλακτικών καυσίµων (π.χ. ηλεκτρικά). 

Χρειάζονται πέντε µέλη

∆ικαίωµα συµµετοχής σε µια Ενεργειακή Κοινότητα θα έχουν φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όπως και ΟΤΑ πρώτου ή δευτέρου βαθµού.

Για τη σύστασή της θα απαιτείται τουλάχιστον η ύπαρξη πέντε µελών, στην περίπτωση νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (εκτός ΟΤΑ).

Αντίθετα, θα απαιτούνται τρία µέλη στην περίπτωση που η σύστασή της γίνεται µόνο από ΟΤΑ (και µάλιστα δύο στις νησιωτικές περιοχές), ενώ αν θελήσουν να συµπράξουν δύο ΟΤΑ, θα χρειάζεται τουλάχιστον ένα ακόµη φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

Σηµαντικό στοιχείο είναι όµως η εντοπιότητα της πλειοψηφίας των µελών, καθώς τουλάχιστον το 51% των µελών πρέπει να σχετίζονται µε τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να είναι αυτές που απολαµβάνουν τα οφέλη. Μάλιστα, για να αποφευχθούν τάσεις συγκεντροποίησης, εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα, έχει οριστεί ανώτατο όριο 20% στο συνεταιριστικό κεφάλαιο που µπορεί να αποκτήσει κάθε µέλος - µε µόνη εξαίρεση τους ΟΤΑ, για τους οποίους το «πλαφόν» είναι το 40%.

Την ίδια στιγµή, το ποσοστό στο συνεταιριστικό κεφάλαιο δεν θα αυξάνει το «ειδικό βάρος» οποιουδήποτε µέλους στη λήψη αποφάσεων. Κι αυτό γιατί σε κάθε µέλος θα αντιστοιχεί µία ψήφος, ανεξάρτητα από τον αριθµό των µερίδων που κατέχει.

Φωτοβολταϊκά και σε γειτονικούς νοµούς

Συγκριτικά µε τις ρυθµίσεις που προέβλεπε η πρώτη εκδοχή του, όταν το καλοκαίρι είχε τεθεί στην διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης, το υπό προώθηση θεσµικό πλαίσιο για τις «Ενεργειακές Κοινότητες» περιλαµβάνει «µία από τις πιο σηµαντικές αλλαγές αφορούν στην αξιοποίηση του virtual net metering για τις Ενεργειακές Κοινότητες που θα συσταθούν στην Περιφέρεια Αττικής», αναφέρουν στην Agrenda από το γραφείο του υπουργού Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη.

Κι αυτό γιατί, λόγω των περιορισµένων διαθέσιµων εκτάσεων που υπάρχουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ειδικά στη συγκεκριµένη περίπτωση το φωτοβολταϊκό σύστηµα ή µια µικρή ανεµογεννήτρια ΑΠΕ θα µπορεί να εγκατασταθεί και σε µία γειτονική περιφερειακή ενότητα.


Με συντελεστή 29% η φορολόγηση των κερδών

Αστικοί συνεταιρισμοί αγροτών οι Κοινότητες στην ενέργεια

Με συντελεστή 29% εκτιµά, ότι θα φορολογούνται τα κέρδη µιας Ενεργειακής Κοινότητας, η οποία ως οντότητα θα συνιστά έναν Αστικό Συνεταιρισµό αποκλειστικού σκοπού, ο Γιώργος Παπαδηµητρίου, φοροτεχνικός και συνεργάτης της Agrenda.

Την ίδια ώρα, όπως επισηµαίνουν συνεργάτες του καθ’ ύλην υπουργού Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, «σε µια Ενεργειακή Κοινότητα θα µπορούν να συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ & β’ βαθµού της ίδιας περιφέρειας». Ταυτόχρονα, τουλάχιστον το 51% των µελών µιας Ενεργειακής Κοινότητας, θα πρέπει να σχετίζονται µε τον τόπο, στον οποίο βρίσκεται η έδρα της, κατά περίπτωση, ενώ τα φυσικά πρόσωπα - µέλη της θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο που βρίσκεται εντός της περιφέρειας της έδρας της Ενεργειακής Κοινότητας ή να είναι δηµότες δήµου της περιφέρειας που βρίσκεται η Κοινότητα. Τέλος, προκειµένου για τα νοµικά πρόσωπα - µέλη υπάρχει πρόβλεψη, η έδρα τους να βρίσκεται εντός της περιφέρειας της εκάστοτε Ενεργειακής Κοινότητας.

Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας

Οι Ενεργειακές Κοινότητες θα µπορούν να συµµετάσχουν σε προγράµµατα του αναπτυξιακού νόµου και να αναζητήσουν χρηµατοδότηση µέσω ΕΣΠΑ.  Με δεδοµένο πως οι συµπράξεις θα κινούνται γύρω από την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, αρκετά ακόµη κίνητρα αφορούν ειδικά την εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων ΑΠΕ και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Έτσι, ένα σηµαντικό κίνητρο είναι πως οι Ενεργειακές Κοινότητες θα µπορούν να αξιοποιούν τον εικονικό ενεργειακό συµψηφισµό (virtual net metering), κάτι που έως σήμερα επιτρέπονταν µόνο στους κατ’ επάγγελµα αγρότες και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δηµοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς. 

Επίσης, οι συγκεκριµένες µονάδες θα έχουν προτεραιότητα στην αδειοδότηση, θα απαλλάσσονται από το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής, ενώ θα καταβάλλουν µειωµένα ποσά εγγυητικών επιστολών για εγγραφή στο µητρώο συµµετεχόντων.

Την ίδια στιγµή, θα απολαµβάνουν όρους προνοµιακής συµµετοχής ή εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, θα απαλλάσσονται από το ειδικό τέλος 1,7% όταν συµµετέχει ΟΤΑ στην Ενεργειακή Κοινότητα, ενώ θα καταβάλλουν 60.000 ευρώ ως ελάχιστο κεφάλαιο για χορήγηση άδειας προµήθειας.  Τέλος, για τις Ενεργειακές Κοινότητες θα ισχύουν ειδικοί και πιο ευνοϊκοί όροι στην περίπτωση που διαχειρίζονται υποδοµές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων. Κατ’ ανάλογο τρόπο, θα απολαµβάνουν ειδικό καθεστώς όσες λειτουργούν συστήµατα τηλεθέρµανσης, εγκαθιστώντας µία µονάδα παραγωγής θερµικής ενέργειας.

Ολόκληρο το ψηφισθέν νομοσχέδιο

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire