Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Πρόστιμα για εκπρόθεσμες ΜΥΦ αγροτών

Στις 28 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων αγροτών....

Εκτύπωση βεβαίωσης είσπραξης επιδοτήσεων

0
1

Σε περίπτωση που οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών δεν υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ΠΟΛ.1026/2018) τότε το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι 100 ευρώ για την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης αλλά και 100 ευρώ ανά οποιαδήποτε υποβολή σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση…

Αυτό υπενθυμίζουν μεταξύ άλλων σε σχετικό τους σημείωμα η Κατερίνα Κουσουνή-Ρόμπολα, Οικονομολόγος M.Sc, Λογίστρια Α’ Τάξης και η Ελένη Καψάλη - Π & Κ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Λογιστικά Φοροτεχνικά, Λογίστρια Α' Τάξης.        

Αναλυτικά το σχετικό σημείωμα έχει ως εξής:

ΜΥΦ… Καραδοκούν πρόστιμα για τους αγρότες

Στις 28/02/2018 λήγει η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων Μ.Υ.Φ. για διασταύρωση πληροφοριών.

Στις καταστάσεις που θα σταλούν πρέπει να φαίνονται όλες οι συναλλαγές - εσόδων και εξόδων- που έχει πραγματοποιήσει κάθε επαγγελματίας κατά το προηγούμενο έτος, ανεξαρτήτως ποσού, το Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, η καθαρή αξία των συναλλαγών, το πλήθος των παραστατικών καθώς και το ΦΠΑ που τις επιβαρύνει.

Υποχρέωση υποβολής καταστάσεων ΜΥΦ έχει κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και οι αγρότες τόσο του κανονικού όσο και του ειδικού καθεστώτος.

Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν:

· 4 τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα τιμολόγια των πωλήσεων που εξέδωσαν οι ίδιοι, καθώς και για τις αυτοτιμολογήσεις που εξέδωσαν για λογαριασμό τους, οι πελάτες τους και

· 1 μία ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων στην οποία θα συμπεριλάβουν όλα τα τιμολόγια για τις αγορές και δαπάνες που πραγματοποίησαν, καθώς και τις ΑΛΠ καυσίμων και τις λοιπές αποδείξεις έως 100 ευρώ που έλαβαν για δαπάνες της επιχείρησης τους.

Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν:

· 4 τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις μόνο αν εξέδωσαν οι ίδιοι, τιμολόγια για τις πωλήσεις τους και

· 1 μία ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων στην οποία θα συμπεριλάβουν όλα τα τιμολόγια για τις αγορών και δαπανών, καθώς και τις ΑΛΠ καυσίμων και τις λοιπές αποδείξεις έως 100 ευρώ που έλαβαν για δαπάνες της επιχείρησης τους.

Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν. Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους αγρότες:

· του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν στον λογιστή τους άμεσα όλα τα παραστατικά για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο έτος.

· οι αγρότες οι οποίοι μέχρι και πέρσι χαρακτηρίζονταν ως ανέντακτοι, εφόσον δεν έχουν ακόμα ενταχθεί ούτε στο κανονικό, ούτε στο ειδικό καθεστώς αγροτών. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, από 1/1/2017, οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ ή/ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των 5.000 ευρώ εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και δικαιούνται επιστροφή του φόρου για τις πωλήσεις τους από το Δημόσιο. Όσοι λοιπόν αγρότες δεν εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, θα πρέπει να ενταχτούν στο ειδικό καθεστώς αγροτών. Εφόσον λοιπόν έλαβαν παραστατικά για την αγροτική τους δραστηριότητα και ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς, θα πρέπει και έως 28/2/2018 να φροντίσουν να υποβάλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ για τα έξοδα τους .

· οι υποψήφιοι νέοι αγρότες οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση ΟΣΔΕ κατά τον Νοέμβριο του 2017 και εντάχτηκαν στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Πρόστιμο.....

Σε περίπτωση που οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών δεν υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ΠΟΛ.1026/2018) τότε το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι 100 ευρώ για την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης αλλά και 100 ευρώ ανά οποιαδήποτε υποβολή σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. ...

Σπεύστε στο Λογιστή σας για τα περαιτέρω άμεσα για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων και θα προλάβετε έστω και στα πέναλτι ...... (εν αναμονή ολιγοήμερης παράτασης!)

Των Κατερίνας Κουσουνή-Ρόμπολα - Οικονομολόγου M.Sc - Λογίστριας Α’ Τάξης και Ελένης Καψάλη - Π & Κ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Λογιστικά Φοροτεχνικά, Λογίστριας Α' Τάξης.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

28-02-2018 20:08Chris

Για 15 Στρ βαμβάκι θέλουμε και λογιστή ξεφτιλες

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire