Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Αγορά Προϊόντων

Σε διαπραγμάτευση οι όροι της Διεθνούς Συνθήκης ζάχαρης

Διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Ζάχαρης εξουσιοδοτείται να ξεκινήσει η Κομισιόν προκειμένου να τροποποιηθούν οι όροι της σχετικής συμφωνίας....

Απειλή για ζάχαρη το ντηλ με Mercosur λένε 4 οργανώσεις

0
0

Μετά την εξουσιοδότηση που έλαβε η Κομισιόν στις 30 Νοεμβρίου και την έκδοση της απόφασης στην Εφημερίδα της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καλείται μέχρι το Δεκέμβριο του 2019 να αλλάξει τους όρους της συμφωνίας με τις αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση για την Έναρξη διαπραγματεύσεων για τη Διεθνή Συμφωνία της ζάχαρης.pdf

Το σκεπτικό της απόφασης:

«Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς συμφωνίας του 1992 για τη ζάχαρη («ISA») και μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ζάχαρης («ISO»).

Από το 1995 η Ένωση ενέκρινε την παράταση της ISA για διετείς περιόδους. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να τοποθετηθεί υπέρ της παράτασης της ISA για περαιτέρω διάστημα δύο ετών, που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ISA, το Διεθνές Συμβούλιο Ζάχαρης εκτελεί ή μεριμνά για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων της ISA. Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ISA όλες οι αποφάσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Ζάχαρης λαμβάνονται, καταρχήν, συναινετικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός εάν η ISA προβλέπει ειδική ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 της ISA, τα μέλη του ISO διαθέτουν 2.000 ψήφους συνολικά. Κάθε μέλος του ISO διαθέτει ορισμένο αριθμό ψήφων που προσαρμόζονται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην ISA.

Είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να συμμετέχει σε μια διεθνή συμφωνία για τη ζάχαρη, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του τομέα αυτού για ορισμένα κράτη μέλη καθώς και για την οικονομία στον ευρωπαϊκό τομέα της ζάχαρης.

Ωστόσο, το θεσμικό πλαίσιο της ISA και ιδίως η κατανομή των ψήφων μεταξύ των μελών του ISO, που προσδιορίζει επίσης τη χρηματοδοτική συνεισφορά των μελών στο ΙSO, δεν αντανακλούν πλέον την πραγματικότητα της παγκόσμιας αγοράς ζάχαρης.

Στο πλαίσιο των κανόνων της ISA για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές προς τον ISO, το μερίδιο της Ένωσης παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο από το 1992 μολονότι η παγκόσμια αγορά ζάχαρης, και ιδίως η σχετική θέση της Ένωσης σε αυτή, έχουν αλλάξει σημαντικά έκτοτε. Ως εκ τούτου, η Ένωση επωμίζεται τα τελευταία έτη στον ISO δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο των δημοσιονομικών δαπανών και των ευθυνών που αυτές συνεπάγονται.

Οι κανόνες της ISA σχετικά με τη χρηματοοικονομική συνεισφορά στον ISO μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 44 της ISA. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο το Διεθνές Συμβούλιο της Ζάχαρης μπορεί, με ειδική ψηφοφορία, να συστήσει στα μέλη του ISO τροποποίηση της ISA. Η Ένωση, ως μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Ζάχαρης σύμφωνα με το άρθρο 7 της ISA, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δρομολογήσει διαπραγματεύσεις με σκοπό την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου της ISA και να συμμετάσχει σε αυτές.

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Ζάχαρης να τροποποιήσει την ISA, να οριστούν διαπραγματευτικές οδηγίες και ειδική επιτροπή την οποία να συμβουλεύεται η Επιτροπή κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων».

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire