Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Αγορά Προϊόντων

Προκαταβολή 40 λεπτά στα εκλεκτά οινοστάφυλα από την ΕΟΣ Σάμου

Προκαταβολή ως και 40 λεπτά το κιλό για τα υψηλόβαθμα υγιή σταφύλια, σε καφάσια, από διαλεχτά αμπέλια με Be 14,00 και πάνω (ΕΚΛΕΚΤΑ) και στρεμματική απόδοση μέχρι 530, θα οινοποιηθούν ως ΠΟΠ-VDN Grand-Cru θα πάρουν οι παραγωγοί που θα δώσουν το προϊόν τους στην ΕΟΣ Σάμου.

0
0

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση του συνεταιρισμού αναφέρει τα εξής;

Η Διοίκηση του Ενιαίου Οινοποιητικού Συνεταιρισμού (ΕΟΣ) Σάμου, στην προσπάθειά της για καλύτερη οργάνωση του τρύγου και την καλύτερη ποιότητα των σταφυλιών, ώστε τα παραγόμενα κρασιά της φετινής εσοδείας να είναι όσο το δυνατόν ποιοτικά καλύτερα και ανταγωνιστικότερα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Για την παράδοση των σταφυλιών είναι απαραίτητο να έχει εγγραφεί ο παραγωγός στον Συνεταιρισμό ως μέλος. Παραγωγοί που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού και δεν προσκομίζουν την ταυτότητα μέλους, δεν θα μπορούν να παραδώσουν σταφύλια. Οι μεταφορείς πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα του μέλους για το οποίο μεταφέρουν σταφύλια.

Σύσταση στους παραγωγούς πεδινών και ημιορεινών καταλλήλων περιοχών να προσπαθούν κατά το δυνατόν να μην παραδίνουν σταφύλια κάτω των 14,0 Βe για να επιτευχθεί, καλύτερη οινοποίηση των γλυκών  οίνων.

Για την οινοποίηση των γλυκών κρασιών με Ονομασία Προέλευσης με βάση την κείμενη νομοθεσία, θα παραληφθούν σταφύλια ως εξής:

1) Υγιή σταφύλια με Βe 12,5 και πάνω (ΚΟΙΝΑ) και στρεμματική απόδοση μέχρι 1.000 κιλά το στρέμμα θα οινοποιηθούν ως ΠΟΠ-VDL και θα πάρουν προκαταβολή 0,20 ευρώ το κιλό.

2)  Σταφύλια με Βe 12,5 και πάνω (KOINA) και στρεμματική απόδοση  από 1.000 μέχρι 3.000 κιλά/στρέμμα θα οινοποιηθούν ως γλυκό κρασί χωρίς Ονομασία Προέλευση και θα πάρουν προκαταβολή 0,17 ευρώ το κιλό.

3) Σταφύλια με Be 12,4 και κάτω (KOINA) ανεξαρτήτως στρεμματικής απόδοσης και ποιότητας θα οινοποιηθούν ως γλυκό κρασί χωρίς Ονομασία Προέλευση και θα πάρουν προκαταβολή 0,15 ευρώ το κιλό.

4) Υψηλόβαθμα υγιή σταφύλια, σε καφάσια, από διαλεχτά αμπέλια με Be 14,00 και πάνω (ΕΚΛΕΚΤΑ) και στρεμματική απόδοση μέχρι 530, θα οινοποιηθούν ως ΠΟΠ-VDN Grand-Cru και θα πάρουν προκαταβολή 0,40 ευρώ το κιλό.

5)  Υψηλόβαθμα υγιή σταφύλια, σε καφάσια, από διαλεχτά αμπέλια με Be 14,00 και πάνω (ΕΚΛΕΚΤΑ) και στρεμματική απόδοση μεγαλύτερη των 530 κιλών/στρέμμα και μέχρι 3.000 κιλά/στρέμμα, θα οινοποιηθούν ως ΠΟΠ-VDL ή ως γλυκό κρασί χωρίς Ονομασία Προέλευση και θα πάρουν προκαταβολή 0,20 ευρώ το κιλό.

Ο ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ θα προχωρήσει σε διαλογή σταφυλιών για λιάσιμο από τα προσκομιζόμενα εκλεκτά  σταφύλια.

6) Επίσης θα παραλάβουμε και εφέτος σταφύλια για ειδική οινοποίηση (ΣΑΜΑΙΝΑ) από ημιορεινούς και ορεινούς Αμπελώνες για διασφάλιση υψηλής ποιότητας. Τα σταφύλια πρέπει να είναι υγιή, σε καφάσια, με Be 11 – 13.

Αυτά θα πάρουν προκαταβολή 0,22 ευρώ το κιλό.

Όσα από τα μοσχάτα αυτά σταφύλια (ΣΑΜΑΙΝΑ) προέρχονται από αμπελώνες με παραγωγή μέχρι 1.000 κιλά/στρέμμα, θα χαρακτηρισθούν ΠΓΕ.

Οι ημέρες παραλαβής για Σάμαινα θα ορισθούν από τους Προϊσταμένους των Οινοποιείων και τις ίδιες ημέρες θα παραλαμβάνονται με τα ίδια κριτήρια και τιμή και οι υπόλοιπες επιτρεπόμενες Λευκές οινοποιήσιμες ποικιλίες.

Υγιή χαρακτηρίζονται τα σταφύλια, που δεν είναι συναπιδιασμένα, σάπια, κλούβια ή ξερά.

Tα συναπιδιασμένα, κλούβια, σάπια, ξηρά, γενικά υποβαθμισμένης ποιότητας σταφύλια ως και τα ανάμικτα, χαρακτηρίζονται Β’ ποιότητας και παίρνουν προκαταβολή  0,10 ευρώ το κιλό.

Οι ημέρες παραλαβής Ερυθρών σταφυλιών ορίζονται ύστερα από συνεννόηση με τους Προϊσταμένους των Οινοποιείων.

7) Τα Ερυθρά σταφύλια Α’ ποιότητας προσκομιζόμενα σε καφάσια, θα πάρουν προκαταβολή 0,25 ευρώ το κιλό, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν βαθμό γλυκύτητας Βe12 και άνω, θα προσκομισθούν τις ημέρες που θα ορίσουν τα Οινοποιεία και θα πρέπει να είναι υγιή, με ανεπτυγμένο το κατάλληλο χρώμα τους, διαφορετικά  θα χαρακτηρίζονται β’ ποιότητας.

8) Τα Ερυθρά σταφύλια Β΄ ποιότητας  θα πάρουν  προκαταβολή 0,10 ευρώ το κιλό.

9) Τα υγιή, σε καφάσια, Βιολογικής καλλιέργειας Μοσχάτα σταφύλια με Be 12,5 και πάνω (καθώς και τα μεταβατικού σταδίου με τις ίδιες προδιαγραφές) που προορίζονται για Παρασκευή ΠΟΠ – VDL, με στρεμματική απόδοση μέχρι 1.000 κιλά/στρέμμα, θα πάρουν προκαταβολή 0,35 ευρώ το κιλό.

10) Τα Βιολογικής καλλιέργειας Μοσχάτα σταφύλια για Οινοποίηση ξηρού οίνου, (καθώς και τα μεταβατικού σταδίου που προσκομίζονται τις ημέρες παραλαβής «ΣΑΜΑΙΝΑ») και πληρούν τις προδιαγραφές «ΣΑΜΑΙΝΑ» όπως τα αντίστοιχα συμβατικά, θα πάρουν προκαταβολή 0,28 ευρώ το κιλό.

Σε κάθε άλλη περίπτωση τα Βιολογικά ή μεταβατικού σταδίου σταφύλια, θα πάρουν την αντίστοιχη προκαταβολή των συμβατικών σταφυλιών.

Για να χαρακτηριστούν τα αμπελοτεμάχια ΠΟΠ ή ΠΓΕ, ώστε να παραχθούν απ’ αυτά οίνοι ΠΟΠ ή ΠΓΕ (και να δικαιούνται στρεμματικής ενίσχυσης), πρέπει να τηρούνται οι αναφερόμενες στρεμματικές αποδόσεις.

Ανά στρέμμα αμπελώνα δεν δικαιολογείται παραγωγή σταφυλιών μεγαλύτερη των 2.500 κιλών στα Ερυθρά και 3.000 κιλών στα λευκά σταφύλια.

Με το πέρας του τρυγητού, κάθε παραγωγός θα παραλάβει από τον συνεταιρισμό, αναλυτικό δελτίο με τις ποσότητες που έχει παραδώσει ανά αμπελοτεμάχιο, τον χαρακτηρισμό των σταφυλιών ανά κατηγορία οινοποίησης και την χρηματική του αξία.

Με βάση αυτό θα υποβάλλει υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά την δήλωση συγκομιδής του όπως προβλέπεται από την Νομοθεσία και αντίγραφό της θα προσκομίσει στο Συνεταιρισμό όπως ορίζει το Καταστατικό.  Για την υποβολή της μπορούν τα μέλη να απευθύνονται στον Συνεταιρισμό.

Οι παραγωγοί υποχρεούνται να προσκομίζουν τα σταφύλια αυθημερόν.

Εξουσιοδοτείται ο κ. Πρόεδρος να ρυθμίζει τα διάφορα θέματα που θα ανακύπτουν για την καλύτερη λειτουργία των Κέντρων παραλαβής και την καλύτερη οργάνωση της μεταφοράς του προϊόντος καθώς και την  καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Το κάθε μέλος μπορεί να κρατήσει κατ΄ ανώτατο όριο  500 κιλά από την σταφυλική παραγωγή του, για οινοποίηση, για ιδία χρήση, ή μεγαλύτερη ποσότητα για αδειοδοτημένη οικοτεχνία ή βιοτεχνία εκτός οινοποίησης, κατόπιν αίτησής του στο ΔΣ του Συνεταιρισμού και λήψη σχετικής θετικής απόφασης.

 

Για τον ΕΟΣ Σάμου

Ο πρόεδρος Ιωάννης Ν. Σκούτας

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία