Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πολιτικές

Μεταβατικός Ειδικός για τις εγκρίσεις επενδύσεων στο Γεωργίας ο Κορασίδης

Κομβικές αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών μετέφερε στον γενικό γραμματέα, Μόσχο Κορασίδη, ο Αθανάσιος Τσαυτάρης, μόλις έγινε αποδεκτή η παραίτηση του Θανάση Θεοχαρόπουλου. Σκοπός ήταν να καλυφθεί το κενό, ειδικά στο θέμα του ποιος θα υπογράφει τις εγκρίσεις των διαφόρων επενδυτικών έργων (Σχέδια Βελτίωσης, Εμπορία και Μεταποίηση, Αρδευτικά κ.λπ.).

Μεταβατικός Ειδικός για τις εγκρίσεις επενδύσεων στο Γεωργίας ο Κορασίδης

0
0
Έτσι, από τις 24 Ιουλίου, ημερομηνία που δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση (Αριθ. 391/90092) με θέμα «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Υπουργού”», οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο κ. Κορασίδης, είναι οι εξής

1. Έκδοση οδηγιών και κατευθύνσεων στους φορείς στους οποίους ανατίθεται η άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων Ειδικών Υπηρεσιών για θέματα Προγραμματισμού, Εφαρμογής και Αξιολόγησης του ΠΑΑ και του Ε.Π. Αλιείας

2. Επιστολές ενημέρωσης για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης/χρηματοδότησης προς τους δυνητικούς δικαιούχους και τους φορείς εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενισχύσεων/χρηματοδότησης για πράξεις του ΠΑΑ και του Ε.Π. Αλιείας

3. Αποφάσεις ένταξης/χρηματοδότησης πράξεων, τροποποιήσεις και ανακλήσεων αυτών για το ΠΑΑ και το Ε.Π. Αλιείας και ολοκλήρωσης πράξεων

4. Αποφάσεις προέγκρισης, έγκρισης, ανάκλησης έγκρισης πράξεων και ολοκλήρωσης πράξεων για τα Μέτρα/∆ράσεις του ΠΑΑ και του Ε.Π. Αλιείας των Ειδικών Υπηρεσιών

5. Αποφάσεις σύστασης μη αμειβόμενων συλλογικών οργάνων όπως αυτά προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής των Μέτρων/∆ράσεων του ΠΑΑ και του Ε.Π. Αλιείας

6. Έγκριση πορισμάτων ∆ιοικητικών Ελέγχων των Ειδικών Υπηρεσιών που υπάγονται στο ∆ιοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών

7. Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στους επιτόπιους ελέγχους των Ειδικών Υπηρεσιών που υπάγονται στο ∆ιοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών με εξαίρεση την επιβολή ∆ημοσιονομικής ∆ιόρθωσης η οποία διενεργείται με Υπουργική Απόφαση

8. Αποστολή στο ελεγκτικό συνέδριο σχεδίων συμβάσεων μεταξύ ΥΠΑΑΤ και Ομάδων Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ και του Ε.Π. Αλιείας για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου

9. Τροποποιήσεις τοπικών προγραμμάτων Άξονα 4, συμβάσεων μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΟΤ∆, με εξαίρεση αυτές που αφορούν αύξηση ή μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων ∆ημόσιας ∆απάνης του Άξονα 4 του ΠΑΑ και του Ε.Π. Αλιείας οι οποίες διενεργούνται με Υπουργική Απόφαση

10. Παραλαβή τοπικού προγράμματος στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ και του Ε.Π. Αλιείας

11. Αποφάσεις προκήρυξης ανοικτών διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχων έργων, έγκριση πρακτικών Επιτροπών αξιολόγησης και εξέτασης ενστάσεων, αποφάσεις κατακύρωσης ανοικτών διαγωνισμών και σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση έργων, δράσεων, μέτρων και αξόνων του Ε.Π. Αλιείας

12. Απαντήσεις σε ερωτήματα υπηρεσιών ή νομικών προσώπων, εφόσον δεν είναι νομολογιακά λυμένα

13. Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 1197/2011 (ΦΕΚ 1165/Β΄/2011)
Οι πρώτες αποφάσειςΩς µεταβατικός Ειδικός Γραµµατέας, ο Μόσχος Κορασίδης έχει ήδη προβεί στην υπογραφή µιας σειράς αποφάσεων που αφορούν τα θέµατα της υπηρεσίας της Λεωφόρου Καβάλας µε τα ευρωπαϊκά προγράµµατα

Συγκεκριµένα, σύστησε τέσσερις Επιτροπές Παραλαβής για τα έργα (υπηρεσίες, προµήθειες, µελέτες κ.ο.κ.), που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας- Στήριξης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Επιπλέον, ο κ. Κορασίδης θα υπογράφει από δω και πέρα τις εγκρίσεις των επενδυτικών έργων. Ήδη στο πρόγραµµα ενίσχυσης της Εµπορίας και Μεταποίησης (Μέτρο 123Α) εγκρίθηκαν τα σχέδια του οινοποιείου Κτήµα Παυλίδη και της βιοµηχανίας κρέατος Ελληνικός Γύρος

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία