Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις Νέων Αγροτών, οδηγίες υποβολής από Τσιατούρα

Ξεκίνησε και επίσημα την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, η υποβολή προτάσεων για την πρόσκληση των Νέων Γεωργών, με τα αιτήματα να μπορούν να οριστικοποιηθούν από τις 19 Νοεμβρίου και μετά, σύμφωνα με οδηγίες που απέστειλε ο προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύμιος Τσιατούρας.

young-faarmers__2_

Γιώργος Κοντονής

19117
9

Όπως αναφέρει η διάρκεια της υποβολής έχει οριστεί μέχρι την Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου και ώρα μία το μεσημέρι. Η επιλογή να λήγει η πρόσκληση εντός του ωραρίου εργασίας γίνεται προκειμένου να υπάρχει τεχνική υποστήριξη στο σύστημα μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής.

Η οριστικοποίηση θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη εξοικείωση με το σύστημα πριν την οριστική υποβολή των αιτήσεων. Όμως η αίτηση μπορεί ήδη να συμπληρωθεί στο σύνολό της και να αποθηκευτεί για οριστικοποίηση όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη.

Αναλυτικότερα, ο κ. Τσιατούρας αναφέρει στις οδηγίες του:

Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, ξεκινά η υποβολή προτάσεων για τη νέα πρόσκληση των νέων γεωργών. Η διάρκεια της υποβολής έχει οριστεί μέχρι την Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου και ώρα μία το μεσημέρι. Η επιλογή να λήγει η πρόσκληση εντός του ωραρίου εργασίας γίνεται προκειμένου να υπάρχει τεχνική υποστήριξη στο σύστημα μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής.

Το σύστημα εκτελεί έλεγχο ορθότητας. Αν και έχουν αναπτυχθεί περίπου 230 έλεγχοι ορθότητας, ο ηλεκτρονικός έλεγχος δεν είναι δυνατό να καλύψει όλα τα σημεία της αίτησης και δεν απαλλάσσει τον υποψήφιο από λάθη και παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Η οριστικοποίηση θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη εξοικείωση με το σύστημα πριν την οριστική υποβολή των αιτήσεων. Όμως η αίτηση μπορεί ήδη να συμπληρωθεί στο σύνολό της και να αποθηκευτεί για οριστικοποίηση όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη.

Αιτήματα από-οριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου. Προφανώς, εφόσον επιλεγεί από-οριστικοποίηση ενός αιτήματος, αυτό πρέπει να οριστικοποιηθεί εκ νέου, εμπρόθεσμα, μετά τη διόρθωσή του.

Οι αναλυτικές προϋποθέσεις του μέτρου (επιλεξιμότητα, δικαιολογητικά κ.λπ.) είναι ήδη γνωστές από το τέλος Σεπτεμβρίου (ΥΑ 3764/24.9.21 ΦΕΚ 4456), όπως και η βαθμολογία.

Όπως κάθε φορά, στο ΠΣΚΕ έχει αναρτηθεί πλήρης οδηγός υποβολής. Επίσης έχουν αναρτηθεί πρότυπα των υπεύθυνων δηλώσεων που πρέπει να συμπληρωθούν ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στην υποβολή και να μην σημειωθούν παραλείψεις στις υπεύθυνες δηλώσεις.

Για απορίες, αφού βέβαια έχετε εξαντλήσει την ανάγνωση του θεσμικού πλαισίου και του οδηγού υποβολής, μπορείτε να απευθύνεστε στις ΔΑΟΚ, στις ΔΑΟΠ καθώς επίσης και στα υπηρεσιακά μας email, sdefigou@mou.gr, kpanopoulou@mou.gr και etsiatouras@mou.gr.

Ολόκληρη η πρόσκληση διαθέσιμη εδώ

Ανακοίνωση επί του θέματος εξέδωσε αργά την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία αναφέρεται:

Άνοιξε η πλατφόρμα για τους νέους αγρότες
 

Σπ. Λιβανός: Έως 40.000 € σε κάθε ωφελούμενο- Γ. Στύλιος: Και ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

 Άνοιξε, σήμερα 12 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(q1f44cqgwdaqeovcpjbu5xsi))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx.

 

Για την νέα περίοδο το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών είναι αυξημένο στα 420 εκατομμύρια ευρώ και κάθε ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει έως 40.000 ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο από το προηγούμενο πρόγραμμα.

 

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός,  με αφορμή το άνοιγμα της πλατφόρμας δήλωσε:

 

«Το πρόγραμμα έχει αναπτυξιακή  διάσταση. Στόχος του είναι να στηρίξει αυτούς που πραγματικά θέλουν να επενδύσουν στον αγροτικό χώρο και όχι ευκαιριακά να πάρουν ένα βοήθημα. Δημιουργεί τα κίνητρα αλλά και τις υποχρεώσεις οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα αυτό να παραμείνουν ως επαγγελματίες αγρότες για επτά χρόνια. Είναι ένα εμβληματικό μέτρο που έρχεται να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, όπως η γήρανση, αφού στοχεύει στη δημογραφική ανανέωση. Επί πλέον έρχεται να υπηρετήσει τη φιλοσοφία μας για μια νέα μορφή αγροτικής παραγωγής, για επένδυση σε καινοτομικά σχήματα και προϊόντα, σε προϊόντα που μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στην παραγωγή μας. Να μπορέσουν άνθρωποι από άλλους κλάδους να δουν την ευκαιρία και να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα και συνολικά να υπηρετήσουν την πολιτική μας, η οποία είναι συνυφασμένη και με την ευρωπαϊκή λογική του Green Deal  και με την λογική που έρχεται από το μέλλον, μιας αειφόρου, περιβαλλοντικής, ψηφιακής  και κυκλικής ανάπτυξης».

 Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος, επισήμανε:

 

«Με το Πρόγραμμα αυτό, στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 11.000 νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Βασική προϋπόθεση η ύπαρξη επιχειρηματικού σχεδίου, ώστε να εξελιχθούν σε σύγχρονους αγρότες και πραγματικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι παράγουν προϊόντα προστιθέμενης αξίας που έχουν ζήτηση στην εγχώρια αλλά και στις διεθνείς αγορές. Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι για πρώτη φορά η διαδικασία υποβολής φακέλου και εγγράφων, αλλά και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά. Στόχος μας είναι μάλιστα να μην υπάρξει παράταση και τα χρήματα να δοθούν στους νέους γεωργούς μέσα σε διάστημα το πολύ 6-7 μηνών».

 

Οι βασικοί στόχοι της πρόσκλησης του έτους 2021 είναι οι εξής:

 

α)         Η ουσιαστική δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και αγροτικού δυναμικού της χώρας,

 

β)         Η αντιμετώπιση του φαινομένου των πλασματικά Νέων Αγροτών, που επωφελούνται ευκαιριακά από το Μέτρο αντιμετωπίζοντας συγκυριακά την είσοδο τους στον τομέα της Γεωργίας και 

 

γ)         Η αύξηση της αποτελεσματικότητας του Μέτρου με την παροχή νέων κινήτρων, όπως η χορήγηση επαρκούς ενίσχυσης τόσο για την αντιμετώπιση των εξόδων της πρώτης εγκατάστασης στον τομέα της Γεωργίας, όσο και την πραγματοποίηση επενδύσεων.

 

Παράλληλα, προβλέπονται για πρώτη φορά ο υπερδιπλασιασμός του ποσού ενίσχυσης στα 40.000 ευρώ (με προσαυξήσεις ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης) και η αύξηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι υποψήφιοι για ένταξη στο Μέτρο, με σκοπό την αντιμετώπιση των παθογενειών και της συγκυριακής λογικής, αλλά κυρίως την ενδυνάμωση και ανάδειξη του Μέτρου σε βασικό πυλώνα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα της χώρας.

 

Ειδικότερα, οι σημαντικότερες αλλαγές της νέας προκήρυξης  διαμορφώνονται ως εξής:

 

 1. Το μέγεθος της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, που θα δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2021, εκπεφρασμένο ως τυπική απόδοση, πρέπει να είναι στις ηπειρωτικές περιοχές, από 14.000 έως 100.000 ευρώ.
 2. Το ποσό της ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο, αφορά το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης ενώ η δεύτερη δόση καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 3. Για πρώτη φορά, η πρόσκληση του υπομέτρου 6.1 θα  συμπέσει χρονικά  με την πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης (μέτρο 4.1) με σκοπό να  δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε επιπλέον χρηματοδότηση για την απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού από τους Νέους Αγρότες. Συνεπώς, στην πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης και όσοι θα έχουν υποβάλει αίτηση στήριξης στην πρόσκληση του 6.1. Ωστόσο για να ενταχθούν στο 4.1 πρέπει απαραίτητα να εγκριθούν στο 6.1 και βέβαια να έχουν συγκεντρώσει και την απαραίτητη βαθμολογία για το 4.1.
 4. Οι δικαιούχοι πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού και να τη διατηρήσουν τουλάχιστον για μία τριετία  από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό για μία τριετία από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.  Συνεπώς, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διατηρήσουν συνολικά την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για επτά έτη.
 5. Στην συγκεκριμένη πρόσκληση και με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα υπάρχει ειδική μέριμνα για τους δικαιούχους των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας, λόγω του σχεδίου απολιγνιτοποίησης.  

 

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Μέχρι 14 Δεκέμβρη και χωρίς παράταση οι αιτήσεις Νέων  Αγροτών, άνοιξε το σύστημα

∆ηµοσιεύτηκε η προκήρυξη του Μέτρου 6.1 Νέοι Αγρότες 2021, µε τις αιτήσεις για το πριµ των 35.000-40.000 ευρώ να ξεκινούν από την Παρασκευή 12 Νοεµβρίου. Το ηλεκτρονικό σύστηµα θα παραµείνει ανοιχτό έως τις 14 ∆εκεµβρίου, µε τις διαχειριστικές αρχές να υποστηρίζουν πως δεν θα υπάρξει παράταση. Τώρα η προσοχή των υποψήφιων νέων αγροτών εστιάζει στη µοριοδότηση (βλ. πίνακα) καθώς η ένταξη θα γίνεται ανά Περιφέρεια. ∆ηλαδή αν στη Θεσσαλία η βάση είναι τα 55 µόρια, στην ∆υτική Ελλάδα µπορεί να είναι τα 50. Τα πάντα εξαρτώνται από τα διαθέσιµα κονδύλια ανά Περιφέρεια (βλ. πίνακα σελ. 19) σε συνδυασµό µε το πλήθος των αιτήσεων. Ακολουθούν τα κύρια σηµεία της προκήρυξης που δηµοσιεύτηκε την περασµένη βδοµάδα:

∆ικαιούχοι ένταξης στο Μέτρο 6.1

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα: i) Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους. ii) Είναι µόνιµοι κάτοικοι των περιοχών εφαρµογής του υποµέτρου 6.1.
 2. Οι υποψήφιοι νοµικά πρόσωπα: i) Έχουν ως αρχηγό – νόµιµο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της προϋποθέσεις του σηµείου (1.i). ii) Έχουν ως αρχηγό – νόµιµο εκπρόσωπο νέο γεωργό, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 4, ο οποίος µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%. iii) Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του αρχηγού – νόµιµου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας. iv) Έχουν κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τοµέα (Οµάδα ΚΑ∆ 01 εκτός των ΚΑ∆ 01.6 και ΚΑ∆ 01.7) τη γεωργική παραγωγή. ∆ραστηριότητες στην αλιεία δεν λαµβάνονται υπόψη.
 3. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 4. Είναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση στήριξης το 2021.
 5. Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι εκµετάλλευσης για τα νοµικά πρόσωπα. Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα, οι αρχηγοί / διαχειριστές αυτών πρέπει να έχουν οριστεί ως νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών.
 6. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.
 7. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης έγκρισής τους.
 8. Υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο, µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και µέγιστη τα τέσσερα (4) έτη µε δεσµευτικό ποσοτικό στόχο και χρονικές προθεσµίες [...].
 9. Εµπίπτουν στον ορισµό των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
 10. ∆εν εµπίπτουν στις κατηγορίες µη επιλέξιµων υποψηφίων, σύµφωνα µε το άρθρο 7.

Χαρακτηριστικά Γεωργικής Εκµετάλλευσης

 1. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης. Εκµεταλλεύσεις ή τµήµατα εκµεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών της εκµετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράµµατος.
 2. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει µέγιστη Τυπική απόδοση µικρότερη ή ίση του 1 εκατ. ευρώ και ελάχιστη, µεγαλύτερη ή ίση των:

2.1. 12.000 ευρώ για ηπειρωτική χώρα, Κρήτη, Εύβοια.

2.2. 10.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

2.3. 8.000 ευρώ, για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων και για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες. 

 1. Τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι:

3.1. Ιδιόκτητα ή µισθωµένα ή συνδυασµός τους.

3.2. Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεµαχίου που είναι επιλέξιµη στα καθεστώτα ΕΑΕ.

 1. Το ζωικό και µελισσοκοµικό κεφάλαιο της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.
 2. Το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2021
 3. Για τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις:

6.1. Μόνο ένας εκ των συζύγων µπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ µε την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή.

6.2. Το σύνολο της οικογενειακής εκµετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης που ο υποψήφιος έχει υποβάλλει το 2021.

 • Το σύνολο των ιδιόκτητων αγροτεµαχίων/ζωικού κεφαλαίου της οικογένειας θεωρείται ότι κατέχεται από τον υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Μη επιλέξιµοι υποψήφιοι

∆εν κρίνονται δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι:

 1. Οι αρχηγοί εκµετάλλευσης φυσικού ή νοµικού προσώπου οι οποίοι:

1.1. Έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης.

1.2. Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούµενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης, Εύβοιας.

1.3. Έχουν µόνιµη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτηµένη ή µη. ∆εν λογίζεται ως εξωγεωργική µη εξαρτηµένη απασχόληση η άσκηση διοίκησης και επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νοµικό πρόσωπο µε κύρια δραστηριότητα τη γεωργική (Οµάδα ΚΑ∆ 01, εκτός ΚΑ∆ 01.6 και ΚΑ∆ 01.7).

1.4. Είναι δικαιούχοι του υποµέτρου 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων».

1.5. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι µέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ.

1.6. Έχουν σύζυγο που:

1.6.1. Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος αναφοράς ή

1.6.2. Έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας, κατά τα 2 προηγούµενα έτη του έτους αναφοράς ή

1.6.3. Είναι επαγγελµατίας αγρότης εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης από το ΜΑΑΕ εκτός και αν η ιδιότητα αυτή προκύπτει από τη δραστηριοποίηση  στον τοµέα της αλιείας.

1.7. Είναι σπουδάστριες - σπουδαστές ή φοιτήτριες - φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συµπλήρωση του αριθµού των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

1.8. Λαµβάνουν επιδόµατα αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας ίσο ή µεγαλύτερο του 67% και κρίνονται από τον αρµόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως µη ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελµα).

1.9. Είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι [...]. Οι συντάξεις αναπηρίας κρίνονται ανά περίπτωση.

 1. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως νεοεισερχόµενοι στον γεωργικό τοµέα επαγγελµατίες αγρότες στο ΜΑΑE.
 2. Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη βαθµολογία όσον αφορά τα βαθµολογικά κριτήρια του υποµέτρου 6.1 [...].

Παραμονή στο αγροτικό επάγγελμα για 7-8 έτη

Οι δεσµεύσεις για τους υποψήφιους νέους αγρότες έχουν διάρκεια συνολικά 7 µε 8 έτη. ∆ηλαδή 3-4 έτη για το επιχειρηµατικό σχέδιο συν διατήρηση δεσµεύσεων ακόµα 4 έτη µετά το τέλος του επιχειρηµατικού σχεδίου. Αναλυτικά η πρόσκληση µεταξύ άλλων αναφέρει:

∆εσµεύσεις και Υποχρεώσεις

Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ιδίως τις παρακάτω δεσµεύσεις:

 1. Εντός 9 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηµατικού του σχεδίου. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ∆ΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκµετάλλευσης σχετικά µε την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νοµικού προσώπου µε κύρια δραστηριότητα στη γεωργία, η οποία πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου.
 2. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης να υπαχθεί εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
 3. Ο δικαιούχος, α) από το επόµενο ηµερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής του στο υποµέτρο, να πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο µε 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο µέτρο και β) κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηµατικού σχεδίου µε την πιο πρόσφατη από αυτές να εµφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το µέτρο
 4. Για πτηνοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, ο δικαιούχος να αποκτήσει έως την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, την αδειοδότηση που απαιτείται για την νόµιµη λειτουργία της εγκατάστασής του.
 5. Για φυτωριακές επιχειρήσεις, ο δικαιούχος να διατηρήσει τη βεβαίωση συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση σχετικής δραστηριότητας ανάλογα µε τον τύπο της επιχείρησης.
 6. Για θάλαµο καλλιέργειας µανιταριών ο δικαιούχος να διατηρήσει αντίστοιχη έγκριση τύπου.
 7. Εντός 18 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».
 8. α) Στην περίπτωση ατοµικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκµετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελµατία αγρότη». β) Στην περίπτωση γεωργικών εκµεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα, ο αρχηγός της εκµετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό εισοδήµατος από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νοµικό πρόσωπο µε γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα µε αυτά που ορίζονται για τον επαγγελµατία αγρότη.
 9. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης, εφόσον δεν διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα, να τα αποκτήσει εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης.
 10. Κατά την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, η παραγωγική δυναµικότητα (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) της γεωργικής εκµετάλλευσης, ανάλογα µε την µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης, να µην µειωθεί κάτω από τα: 12.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, 10.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας. 8.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων και 8.000 ευρώ για τις µελισσοκοµικές εκµεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.
 11. Ο αρχηγός της εκµετάλλευσης να διατηρήσει τον τόπο µόνιµης κατοικίας του και την έδρα του νοµικού προσώπου σε περιοχή εφαρµογής του Υποµέτρου 6.1 εντός της ίδιας Περιφέρειας.
 12. Οι δεσµεύσεις των περ. 7 -10, τηρούνται έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. [...]


Ολόκληρη η πρόσκληση διαθέσιμη εδώ
 

Σχόλια (9)
Προσθήκη σχολίου

01-08-2022 18:43Νικος

Διμοτικο

Απάντηση

01-08-2022 18:35Νικος

Δικοτικο

Απάντηση

03-12-2021 21:47Μάριος ντινης

Εάν εγώ που έχω κάνει τα χαρτιά για νέος αγρότης μέχρι να εγριθη το πρόγραμμα δουλεύω με σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να με κοψουν

Απάντηση

02-12-2021 10:43Εfi

Γνωρίζει κάποιος ν μ πει εάν δουλέψω τώρα ενα μήνα με σύμβαση ορισμένου χρόνου εάν ειναι πρόβλημα κ με κόψουν;;

Απάντηση

20-11-2021 00:45Γεωργια Καραμπεκιου

Παιδιά με τον σύζυγο είμαστε σε διάσταση θα μπορέσω να κάνω τα χαρτιά για το πρόγραμμα η θα με κόψουν ???

Απάντηση

12-11-2021 18:04Αντωνης

Στις διοικητικες του οπεκεπ, οταν εχει γινει αποδεδειγμένα λαθος στην δηλωση καλλιέργειας, αλλάζει η καλλιέργεια?

Απάντηση

11-11-2021 19:08Eleni

Πόσες ψευτομεταβιβασεις θα περάσουμε παλι?? Κατά αλλά μας φταίνε τα πλαστά στρέμματα οποίος θέλει να μπαίνει να έχει στρέμματα δικά του να μπαίνει ελεοςςςςςς

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία