Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Δυνητική λύση στα εξ αδιαιρέτου, τοπογραφικό και ρύθμιση νομής

Λύση στο πρόβληµα µε τα εξ αδιαιρέτου αγροτεµάχια που δεν µπορούν να επιδοτηθούν για φυτεύσεις δέντρων από τα Σχέδια Βελτίωσης, φαίνεται να υιοθετούν οι διαχειριστικές, θέµα που πρώτη ανέδειξε η Agrenda.

Δυνητική λύση στα εξ αδιαιρέτου, τοπογραφικό και ρύθμιση νομής

23
0

Συγκεκριµένα, οι αρχές προτείνουν τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις να προχωρούν τα δύο ενδιαφερόµενα µέρη σε ιδιωτικό συµφωνητικό µε τοπογραφικό και συµβολαιογραφική σφραγίδα όπου θα γίνεται η ρύθµιση χρήσης νοµής για τις ανάγκες των επενδυτικών σχεδίων. Η διαδικασία αυτή παίρνει περίπου 3 µέρες σύµφωνα µε τη σύµβουλο Κυριακή Μπαλλή της Οικονοµετεχνικής. Υπενθυµίζεται ότι το παραπάνω ζήτηµα αφορά µεγάλο µέρος των επενδυτών που θέλουν να επιδοτηθούν για φυτεύσεις δέντρων, όπως είχε επισηµάνει σε επιστολή του ο γενικός διευθυντής της εταιρείας συµβούλων ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ, Γιάννης Βαΐδης και η οποία είχε φιλοξενήσει στο περασµένο φύλλο της, η εφηµερίδα Agrenda.

Εν τω µεταξύ, όπως φαίνεται θα υπάρξει ακόµα µία τροποποίηση στα Σχέδια Βελτίωσης ωστόσο παραµένει άγνωστο το τι θα περιέχει. Πάντως µοιάζει απίθανο να υπάρξει άλλη παράταση στις ηµεροµηνίες. Όσον αφορά τις πρόσφατες τροποποιήσεις, αυτές έχουν να κάνουν κυρίως µε το κριτήριο της καινοτοµίας (ρεπορτάζ σελ 20,37) υπήρξαν ακόµα µερικές. Σύµφωνα µε αλληλογραφία των διαχειριστικών αρχών µε τους µελετητές, που ωστόσο δεν έχει νοµική ισχύ (δηλαδή είναι καλύτερο κάποιος να ανατρέξει στα ΦΕΚ) οι αλλαγές έχουν ως εξής: 


Κάποιος που ο ΟΓΑ δεν τον έχει ασφαλίσει ακόµα µπορεί να καταθέσει φάκελο µε ειδική βεβαίωση που εκδίδουν πλέον τα πρώην ΚΕΠΥΕΛ, προκειµένου να καλυφθεί η αδυναµία χορήγησης βεβαίωσης ένταξης στο ΜΑΑΕ. Αντίστοιχα, η αδυναµία προσκόµισης ασφαλιστικής ενηµερότητας που δηµιουργεί πρόβληµα στην επιλεξιµότητα θεραπεύεται µε προσκόµιση αντιγράφου της αίτησης εγγραφής στον ΟΓΑ.

Για τις οµάδες και τις οργανώσεις παραγωγών (όχι όµως για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς και τις ΚΟΙΝΣΕΠ) δεν απαιτείται η εγγραφή στο οικείο µητρώο παρά µόνο η αναγνώρισή τους.

∆ιαγράφεται η παράγραφος 12 του άρθρου 9 µε αποτέλεσµα να απαλείφονται από τις µη επιλέξιµες δαπάνες οι δαπάνες εξοπλισµού συσκευασίας και τυποποίησης µελιού καθώς και ο χώρος συσκευασίας και τυποποίησης µελιού. Συνεπώς αυτές οι δαπάνες είναι επιλέξιµες.

Για τη δράση 4.1.3 µία από τις προϋποθέσεις ήταν ο υποψήφιος να είναι ενεργός γεωργός, κάτι που πλέον διαγράφεται (διαγραφή παραγράφου 10 από το κεφάλαιο Β του παραρτήµατος 1 της πρόσκλησης και της παραγράφου 5 από το κεφάλαιο Β).

Για τα υποψήφια συλλογικά σχήµατα η τριετία 2014, 2015, 2016 αντικαθίσταται από την τελευταία διαθέσιµη τριετία ως προς τους εγκεκριµένους διαθέσιµους ισολογισµούς ενώ µπορεί η ανωτέρω προσκόµιση να καλύπτεται από σχετική βεβαίωση ορκωτού λογιστή. Οµοίως, µε βεβαίωση ορκωτού λογιστή βεβαιώνεται ότι  εµφανίζουν κερδοφόρο µέσο όρο αποτελεσµάτων προ φόρων και αποσβέσεων και µέσο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 30.000 ευρώ κατά τις τρεις προηγούµενες χρήσεις από το έτος υποβολής.

Στς πολυετείς φυτείες, περιφράξεις, επενδύσεις ΑΠΕ διαγράφεται η υποχρέωση πράξης χαρακτηρισµού δασικής έκτασης.

Ως προς το µέσο τριµηνιαίο υπόλοιπο, διευκρινίζεται για όλους τους τύπους υποψηφίων ότι «Κατά παρέκκλιση, οποιαδήποτε βεβαίωση αφορά χρονική περίοδο που λήγει από την 31.12.2017 και µετά, γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών µηνών αλλά όχι µεγαλύτερη του έτους.» Μία από τις συνέπειες είναι να µην απαιτείται έκδοση νέας βεβαίωσης για να καλύψει την παράταση της υποβολής εφόσον έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση η οποία λήγει από την 31.12.2017 και µετά.

∆ιευκρινίζεται σε απάντηση  αρκετών ερωτήσεων πλέον στο κριτήριο 4.1.α αποσαφηνίζεται ότι στο κόστος για την κατασκευή των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων δεν περιλαµβάνονται οι γενικές δαπάνες, η άδεια δόµησης, η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και η περίφραξη.

∆ιευκρινίζεται σε απάντηση  αρκετών ερωτήσεων ότι στο πεδίο 7.1 υπολογίζεται ο π/υ των επενδύσεων που θα εγκριθούν ως καινοτόµες ενώ σε αυτές µπορούν να περιλαµβάνονται και επενδύσεις εκτός του σχετικού πίνακα εφόσον η γνωµοδοτική επιτροπή κάνει δεκτή την τεκµηρίωση του µελετητή. Επίσης, για εξοπλισµό ο οποίος προσαρτάται σε γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλες γεωργικές µηχανές και αποτελεί καινοτοµία, πρέπει να υπάρχουν διακριτές προσφορές ή διακριτές εγγραφές στην ίδια προσφορά ώστε να λαµβάνονται υπόψη τα ποσά που αφορούν τον εξοπλισµό.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία