Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Μια προκήρυξη αφήνει σύξυλους όλους τους κλώνους

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην µικρή κοινωνία των φυτωριούχων και των σποροπαραγωγών, η ξαφνική απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλη Κόκκαλη, µε την οποία ανοίγει «Πρόγραµµα δηµιουργίας νέων ποικιλιών φυτικών ειδών», χωρίς να έχει γίνει...

Μια προκήρυξη αφήνει σύξυλους όλους τους κλώνους

0
0

Όλα άρχισαν όταν η ∆ιεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού, δια της νεοαφηχθείσας προϊσταµένης της Ευαγγελίας Κούρεντα (γνωστή από τη δράση της σε κοινοτικά προγράµµατα) διένειµε στους συνδέσµους φυτωριούχων, σποροπαραγωγών, καθώς και σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, έγγραφο µε το οποίο τους καλεί και µάλιστα σε λίγες µέρες (τέλος Μαΐου), να υποβάλλουν προτάσεις συµµετοχής στην εν λόγω διαδικασία. Κατ’ αρχήν, µε βάση τα ανοικτά ζητήµατα που υπάρχουν σε ότι αφορά στις υφιστάµενες ποικιλίες (εντοπισµός, καταγραφή, πιστοποίηση, κατοχύρωση και αξιοποίηση) γεννά ερωτηµατικά η σπουδή των ιθυνόντων για έναρξη έρευνας µε στόχο τη δηµιουργία νέων ποικιλιών.

Το δεύτερο στοιχείο που παρατηρεί κανείς, έχει να κάνει µε την οικονοµική προσέγγιση που διαπερνά το εν λόγω πρόγραµµα. Πιο συγκεκριµένα, παρ’ ότι µιλάµε για χρήµατα που προέρχονται από τέλη των παραγωγών σπόρου και φυτωριακού υλικού, το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης των επιλέξιµων δαπανών σε περίπτωση συµµετοχής αυτών (ιδιωτών) στο πρόγραµµα καθορίζεται σε 25%. Αντίθετα, σε περίπτωση που οι προτάσεις υποβληθούν µόνο από Ερευνητικούς Φορείς χωρίς τη σύµπραξη ιδιωτικών επιχειρήσεων, τότε το ύψος της χρηµατοδότησης δύναται να ανέλθει στο 100%.

Έγγραφο Κούρεντα

Το πλήρες κείµενο του εγγράφου που διανεµήθηκε έχει ως ακολούθως:

Σε συνέχεια προηγούµενης αλληλογραφίας µας σχετικά µε το πρόγραµµα δηµιουργίας νέων ποικιλιών, σας γνωρίζουµε τα κάτωθι:

Μετά τη γνωµοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής του Υπ. Οικονοµικών «περί κρατικής ενίσχυσης – Ερευνητικό Πρόγραµµα µε αντικείµενο την έρευνα και ανάπτυξη νέων ποικιλιών στον τοµέα της φυτικής παραγωγής» και σύµφωνα µε τους κανονισµούς (επισυνάπτονται):

  • 702/2014/ΕΕ της Επιτροπής, «για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τοµείς της γεωργίας και δασοκοµίας και σε αγροτικές περιοχές συµβιβάσιµων µε την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ιδίως του Άρθρου 31, και
  • 651/2014/ΕΕ της Επιτροπής, «για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης» και ιδίως του Άρθρου 25, δίδεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης έως 25% προτάσεων έρευνας και ανάπτυξης νέων φυτικών ποικιλιών, από συµπράξεις Ιδιωτικών Επιχειρήσεων µε Ερευνητικούς Φορείς.

Βγάλε µου µια φωτογραφία προκήρυξη

Το τελευταίο διάστηµα πληθαίνουν οι περιπτώσεις διαγωνισµών και προκηρύξεων που εγείρουν ερωτηµατικά για τον τρόπο µε τον οποίο δροµολογούνται. Η διαγωνιστική διαδικασία για τα δύο προγράµµατα προβολής της Φέτας ύψους 7,15 εκατ. ευρώ που οδηγείται σε ναυάγιο, είναι ίσως το µικρότερο κακό στην υπόθεση (ρεπορτάζ σελ. 52-55). Σε µυστήριες ατραπούς δείχνει να εισέρχεται και το πρόγραµµα των ΟΕΦ όπου οι πολιτικές παρεµβάσεις δίνουν και παίρνουν για να ικανοποιηθούν τα «καρµπόν» επιχειρησιακά προγράµµατα που έχει υποβάλλει συγκεκριµένη κοινοπραξία.

Ακόµα µεγαλύτερη εντύπωση έχει προκαλέσει η αφετηρία της δηµόσιας διαβούλευσης πριν βγει η προκήρυξη για την ανάπτυξη υποδοµών «ευφυούς γεωργίας» ύψους 33 εκατ. ευρώ. Οι κακές γλώσσες κάνουν λόγο για «φωτογραφία» και µάλιστα πολλών pixel η οποία έρχεται να διευκολύνει «τα παιδιά του ΟΣ∆Ε» να συνεχίσουν να βγάζουν ακούραστα το ψωµί τους. 

Σπάει τον κουμπαρά το project Κούρεντα για τις νέες ποικιλίες 

Το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης των επιλέξιµων δαπανών καθορίζεται στο 25% προκειµένου να µην χαρακτηριστεί η εν λόγω χρηµατοδότηση ως κρατική ενίσχυση, το δε υπόλοιπο 75% αποτελεί την ίδια συµµετοχή (ιδιωτικοί πόροι των µελών της Σύµπραξης). Η εν λόγω χρηµατοδότηση (25%) θα βαρύνει τον λογαριασµό του άρθρου 24 του ν. 1564/1985 (Λογαριασµός Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που είναι ΝΠ∆∆ εποπτευόµενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων).

Στους Ερευνητικούς Φορείς περιλαµβάνονται Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί Οργανισµοί και Ινστιτούτα, ο ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ και από πλευράς Επιχειρήσεων Ιδιωτικές και Συνεταιριστικές.

Επιπλέον, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, όσοι δηµιουργούν νέες ποικιλίες, σύµφωνα µε το ανωτέρω πρόγραµµα, αποκτούν την ιδιότητα του δηµιουργού φυτικής ποικιλίας και έχουν τα δικαιώµατα που ορίζονται µε τις αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.1564/1985, εφόσον φροντίσουν για την εγγραφή της νέας ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών ή/και την προστασία της νέας ποικιλίας, δηλαδή αποκτήσουν δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία µπορούν να αξιοποιήσουν αναλόγως.

Σε περίπτωση που οι προτάσεις υποβληθούν µόνο από Ερευνητικούς Φορείς χωρίς την σύµπραξη ιδιωτικών επιχειρήσεων, τότε το ύψος της χρηµατοδότησης δύναται να ανέλθει στο 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς αυτό να αποτελεί επίσης κρατική ενίσχυση.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούµε όπως υποβάλλετε τις προτάσεις σας, µέχρι τέλους Μαΐου 2018.

Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης,

Ευαγγελία Κούρεντα

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire