Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Αργεί η προκήρυξη «μικρών», μείωση βαθμολογίας Ομάδων

Αλλαγές στη βαθμολόγηση των του μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» φέρνει, σύμφωνα με σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο, η καθυστέρηση στην προκήρυξη του Υπομέτρο 6.3 των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Φρέσκια πνοή  σκορπά στα Φάρσαλα ομάδα παραγωγών βιολογικής  μέντας

0
0

Δείτε εδώ την εγκύκλιο με τις Διευκρινήσεις στα κριτήρια επιλογής 1 και 3 του Μέτρου των Ομάδων Παραγωγών.pdf

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο «βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που συμμετέχουν στο Υπομέτρο 6.3 των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ. Καθώς το εν λόγω Υπομέτρο δεν έχει προκηρυχθεί, η συνολική βαθμολογική βάση του 20, θα μειωθεί αναλογικά βάσει της βαρύτητας (%) συμμετοχής του εν λόγω κριτηρίου στην ελάχιστη βαθμολογία των κριτηρίων. Συνεπώς, η βάση διαμορφώνεται από 20 σε 18».

Επιπλέον στο ίδιο έγγραφο που παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλογής του Μέτρου 9 τονίζεται:

1. Σύμφωνα με το κριτήριο 1, βαθμολογείται η συμμετοχή των μελών της ομάδας / οργάνωσης παραγω­γών σε παραγωγή βιολογικών ΠΟΠ / ΠΓΕ ή σε ένα από τα υπόλοιπα συστήματα ποιότητας που περιγράφονται στο υπομέτρο 3.1 του ΠΑΑ. Για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου θα ληφθεί υ­πόψη είτε η συμμετοχή του στο Υπομέτρο 3.1 η οποία πιστοποιείται με την απόφαση ένταξης είτε η προσκόμιση πιστοποίησης ή σύμβασης ότι εφαρμόζει ένα σύστημα ποιότητας που περιγράφεται στο Υπομέτρο 3.1. Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων πιστοποιείται με την κατοχή ανάλογου πιστοποιητι­κού.

2. Σύμφωνα με το κριτήριο 3, βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που συμμετέχουν στο Υπομέτρο 6.3 των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ. Καθώς το εν λόγω Υπομέτρο δεν έχει προκηρυχθεί, η συνολική βαθμολογική βάση του 20, θα μειωθεί αναλογικά βάσει της βαρύτητας (%) συμμετοχής του εν λόγω κριτηρίου στην ελάχιστη βαθμολογία των κριτηρίων. Συνεπώς, η βάση διαμορφώνεται από 20 σε 18,

Σύμφωνα με το στόχο iv της Ομάδας 8 της ΥΑ 13184/29-11-2017, λαμβάνονται υπόψη η συμμετοχή των μελών της ομάδας / οργάνωσης σε μέτρα / δράσεις κατάρτισης, συνεργασίας και χρήσης συμβουλευτι­κών υπηρεσιών. Ειδικότερα:

3. Όσον αφορά τις δράσεις κατάρτισης, η πιστοποίηση του εν λόγω στόχου θα πραγματοποιείται είτε με τη συμμετοχή μελών της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών σε μέτρα / δράσεις κα­τάρτισης, συναφή με την παραγωγική κατεύθυνση της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγιογών, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων ή την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος (με ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι την παρακολούθηση σχετικών προγραμμάτων διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών τα οποία υλοποιούν αναγνωρι­σμένοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς και την χορήγηση του ανάλογου πιστοποιητικού παρακολούθησης κατάρτισης), είτε με τη συμμετοχή μελών της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών σε μέτρα / δράσεις κατάρτισης του ΠΑΑ 2014-2020. Επίσης, η πιστοποίηση συμμετοχής σε μέτρα / δράσεις κατάρτισης των μελών της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών, δύνα- ται να αποδειχθεί με την προσκόμιση αντίγραφου τίτλου σπουδών / πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Οι τίτλοι σπουδών όπως Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών δύνανται να είναι από σχολή τριτο­βάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) γεωτεχνικής κατεύθυνσης, ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

4. Οι δράσεις συνεργασίας δύναται να αποδειχθούν είτε με τη συμμετοχή των μελών της ομάδας πα­ραγωγών / οργάνωσης παραγωγών σε μέτρα / δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 είτε με συμβάσεις μεταξύ μελών της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών με άλλους παράγοντες του γε­ωργικού τομέα, της αλυσίδας τροφίμων και λοιπών δρώντων.

5. Τα μέτρα / δράσεις χρήσης συμβουλευτικών υπηρεσιών πιστοποιούνται είτε με τη συμμετοχή με­λών της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών σε μέτρα / δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 είτε με την προσκόμιση σύμβασης συμβουλευτικής στήριξης μελών της ομάδας παραγωγών / οργάνω­σης παραγωγών με τον γεωργικό σύμβουλο, συναφής με την παραγωγική κατεύθυνση της ομάδας παραγωγών /οργάνωσης παραγωγών.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία