Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Από 1,5 ευρώ το στρέμμα ο φόρος στα αγροτεμάχια

Χαμηλότερους συντελεστές για τα αγροτεμάχια των επαγγελματιών αγροτών οι οποίοι, όπως έχουν γράψει η Agrenda και το Agronews, θα ξεκινούν από τα 1,5 ευρώ το στρέμμα και θα κλιμακώνονται μέχρι τα 4 ευρώ το στρέμμα και διπλάσιους για τους...

Aγανάκτηση για τη φορολογία των αγροτεμαχίων

0
0

Το οικονομικό επιτελείο αναμένει το "πράσινο φως" της τρόικας ώστε να δώσει το σχέδιο προς διαβούλευση στη δημοσιότητα και, στη συνέχεια, να το φέρει προς ψήφιση στη Βουλή το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.  

Ο νέος φόρος θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2014 και θα αντικαταστήσει το ενιαίο τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ) και το ΦΑΠ προσβλέποντας ωστόσο στην είσπραξη 2,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 945 εκατ. ευρώ να προέρχονται από τα αγροτεμάχια.

Για τα τελευταία, ο μέσος στρεμματικός φόρος θα είναι 10 ευρώ και θα περιλαμβάνει συνολικά 10 συντελεστές που θα προκύπτουν μέσα από έναν μαθηματικό τύπο.

Πιο συγκεκριμένα, ο φόρος θα υπολογίζεται με αρχικό συντελεστής 0,15 λεπτά του ευρώ για κάθε τετραγωνικό και με βάση διάφορους συντελεστές θα προσαυξάνεται (απόσταση από θάλασσα, αν έχει κατοικία, είδος καλλιέργειας κα). Με βάση αυτόν τον υπολογισμό ένα αγροτεμάχιο θα φτάσει να φορολογείται από 1,5-2 ευρώ έως και περίπου 60 ευρώ ανά στρέμμα.

Για τις καλλιεργούμενες αγροτικές εκτάσεις που ανήκουν σε επαγγελματίες αγρότες ο φόρος θα κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 4 ευρώ το στρέμμα, ενώ όσες από αυτές τις εκτάσεις ανήκουν σε ετεροεπαγγελματίες θα φορολογούνται με διπλάσιο συντελεστή.


Τα κριτήρια για τα αγροτεμάχια

- Αναλόγως της θέσης, προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης (ΣΘ) που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκει το αγροτεμάχιο (βλ. πίνακα).

- Αναλόγως της χρήσης του αγροτεμαχίου, προσδιορίζεται Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ)

- Αναλόγως της απόστασης από τη θάλασσα, προσδιορίζεται Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (βλ. πίνακα).

- Αναλόγως με την επιφάνεια του γηπέδου, προσδιορίζεται Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (βλ. πίνακα).

- Αν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική, επαρχιακή ή αγροτική οδό, τότε εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) ίσος με 1,2.

- Αναλόγως της ύπαρξης κατοικίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του αγροτεμαχίου εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 τ.μ. ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται.

- Ο φόρος προκύπτει ως γινόμενο της επιφάνειας του αγροτεμαχίου σε τετραγωνικά μέτρα, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, του συντελεστή απομείωσης επιφανείας, του συντελεστή πρόσοψης και του συντελεστή κατοικίας, όπου αυτός εφαρμόζεται, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (τ.μ.) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑΘ x ΣΑΕ x ΣΠ x ΣΚ


Τι ισχύει για τα αστικά ακίνητα

Σύμφωνα με την «Καθημερινή της Κυριακής», για τα αστικά ακίνητα ο φόρος θα προκύπτει από τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, του βασικού συντελεστή, του συντελεστή παλαιότητας, του συντελεστή ορόφου, του συντελεστή απομείωσης στις περιπτώσεις που αυτός ισχύει, του συντελεστή βοηθητικών χώρων (όταν υπάρχουν) και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, όπου αυτός ισχύει, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (τ.μ.) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ x ΣΑΕ (στις περιπτώσεις που αυτός ισχύει) x ΣΒΧ (στις περιπτώσεις βοηθητικών χώρων) x ΣΗΚ (όπου αυτός ισχύει).

- Οι συντελεστές ανέρχονται σε 20 (από 33 αρχικώς) και ξεκινούν από 2,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης έως 500 ευρώ το τ.μ. και φθάνουν τα 14 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης άνω των 5.000 ευρώ το τ.μ.

- Για τον προσδιορισμό του φόρου έχει προστεθεί εκτός από την τιμή ζώνης και του συντελεστή παλαιότητας και συντελεστής ορόφου, ενώ θεσπίζονται και συντελεστές απομείωσης καθώς και βοηθητικών χώρων. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το μέγεθος της επιφάνειας μπορεί να απομειωθεί (με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές) εφόσον πρόκειται για κτίσματα ειδικών χρήσεων (θα εκδοθεί υπουργική απόφαση).

Οι συντελεστές ορόφου ορίζονται ως εξής:

- Υπόγειο, συντελεστής 0,98

- Ισόγειο και 1ος, συντελεστής 1,00

- 2ος και 3ος, συντελεστής 1,02

- 4ος και 5ος, συντελεστής 1,04

- 6ος και άνω, συντελεστής 1,06

Σε περίπτωση που το ακίνητο καταλαμβάνει περισσότερους από έναν όροφο, ως συντελεστής ορόφου λογίζεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου. Για τις μονοκατοικίες ο συντελεστής ορόφου ανέρχεται στο 1,02 και για τους βοηθητικούς χώρους σε 0,1.

- Για τα ημιτελή κτίσματα εφαρμόζεται συντελεστής ημιτελών κτισμάτων (ΣΗΚ) ίσος με 0,5, για περίοδο μέχρι πέντε έτη από την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Ως ημιτελές νοείται το κτίσμα προ του σταδίου των επιχρισμάτων, όπως βεβαιώνεται από αρμόδιο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα.

 

Ποιοι απαλλάσσονται

 Το σχέδιο προβλέπει προσωρινή απαλλαγή από το φόρο για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, υπό αυστηρές ωστόσο προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα

Φυσικά πρόσωπα: Προσωρινές απαλλαγές από τον φόρο προβλέπονται για φυσικά πρόσωπα, σε περιπτώσεις διαπιστωμένης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του. Οι προσωρινές απαλλαγές χορηγούνται σε ετήσια βάση. Για τη χορήγηση της απαλλαγής πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

- Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ, προκειμένου για μονομελές νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος.

- Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του βεβαιωθέντος φόρου (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη).

- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των οικοπέδων στην ιδιοκτησία των μελών του νοικοκυριού (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας) δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ. προκειμένου για κτίσματα, τα 500 τ.μ. προκειμένου για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού και τα 6.000 τ.μ. προκειμένου για αγροτεμάχια.

- Το σύνολο της αξίας των καταθέσεων και των χρεογράφων στην κατοχή των μελών του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του φόρου και

- Τα μέλη του νοικοκυριού δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το υπουργείο Οικονομικών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Επιχειρήσεις: Προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, δύναται να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου. Η αναστολή χορηγείται σε ετήσια βάση και δύναται να ανανεώνεται μέχρι τρεις φορές εντός δέκα ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγηση της αναστολής πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

- Ο συνολικός κύκλος εργασιών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.

- Ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και

- Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το υπουργείο Οικονομικών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 

 

 

 

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire