Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Αγορά Προϊόντων

ΗΠΑ, Κύπρος, Καναδάς αυξάνουν τις εισαγωγές ελληνικών οίνων ΠΓΕ

Πρώτη θέση ως προς την αξία, αλλά κυρίως ως προς την ποσότητα στο portfolio εξαγωγών στην γερμανική αγορά κατέχουν οι ελληνικοί «άλλοι οίνοι» (χωρίς Γ.Ε. και Ποικιλία) καταλαμβάνοντας το 2018 το 38,46% της συνολικής αξίας εξαγωγών προς τη Γερμανία.

 Εκδήλωση για τις προοπτικές και τα προβλήματα του τουρισμού στη Σαντορίνη

Μαρία Γιουρουκέλη

160
0

Εντελώς διαφοροποιημένη εικόνα παρουσιάζει το προφίλ των εξαγωγών των ελληνικών οίνων  στις ΗΠΑ, από αυτό της γερμανικής αγοράς, αφού σχεδόν μισή σχεδόν αξία εξαγωγών στις ΗΠΑ καλύπτεται από τις εξαγωγές οίνων με Π.Γ.Ε., ενώ ο όγκος τους αντιπροσωπεύει το 49,06% (2017: 48,88%). Αντίστοιχα, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων της ΚΕΟΣΟΕ, στην Κύπρο, οι ελληνικοί οίνοι με Π.Γ.Ε  κατατάσσονται πρώτοι με ποσοστό 47,64%, ενώ και στον Καναδά καλύπτουν το ήμισυ των συνολικών εξαγωγών στην ως προς την αξία.

Γενικότερο συμπέρασμα αποτελεί το ότι στις χώρες της Β. Αμερικής (ΗΠΑ και Καναδά) το ελληνικό κρασί έχει σταθεροποιήσει τις ανοδικές επιδόσεις του, ενώ στόχος είναι προφανές ότι πρέπει να αποτελέσει για τις επόμενες χρονιές η περαιτέρω αύξηση του μεριδίου του στις αγορές αυτές, που είναι οι πλέον αναπτυσσόμενες παγκόσμια. 

Αναλυτικά σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για τις ελληνικές εξαγωγές οίνου για τα έτη 2017 και 2018 σε επίπεδο οκταψήφιου κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας,  η ΚΕΟΣΟΕ παρουσιάζει το προφίλ των εξαγωγών ανά κατηγορία οίνων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ποικιλιακοί, οίνοι χωρίς ΓΕ), στις κυριότερες χώρες εξαγωγής.

Σύνθεση εξαγωγών με βάση την κατηγορία οίνου ανά χώρα

Η ανάλυση των δεδομένων για τις κύριες εξαγωγικές αγορές προς Ε.Ε., Γερμανία και Κύπρο και προς Τρίτες Χώρες, ΗΠΑ και Καναδά, αποδίδει την εικόνα ως προς τις εξαγόμενες κατηγορίες οίνων που διαμορφώθηκε το 2018 ως εξής:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός για τα ελληνικά κρασιά και το 2018, δεν εμφανίζει αξιοσημείωτες μεταβολές σε σύγκριση με το 2017.

Πρώτη θέση ως προς την αξία, αλλά κυρίως ως προς την ποσότητα στο portfolio εξαγωγών στην γερμανική αγορά κατέχουν οι «άλλοι οίνοι» (χωρίς Γ.Ε. και Ποικιλία) καταλαμβάνοντας το 2018 το 38,46% της συνολικής αξίας εξαγωγών προς τη Γερμανία (2017: 37,46%) και το 51,72% της συνολικής ποσότητας (2017: 53,06%) με μέση τιμή εξαγωγής το 1,62 €/kg (2017: 1,44 €/kg). Η αύξηση της μέσης τιμής οφείλεται στην αύξηση της εξαγόμενης αξίας και την ταυτόχρονη, έστω και μικρή μείωση των εξαγόμενων ποσοτήτων, γεγονός που σημαίνει ότι το 2018 εξήχθησαν σχετικά ακριβότεροι οίνοι, στην κατηγορία αυτή.

Ακολουθούν οι οίνοι με ΠΓΕ που αντιπροσωπεύουν το 2018 το 32,02% των εξαγωγών ελληνικών οίνων στην γερμανική αγορά  ως προς την αξία (2017: 31,94%)  και το 22,87% ως προς την ποσότητα (2017:  22,81%), με μέση τιμή τα 3,05 €/kg (2017: 2,89 €/kg).

Τρίτες κατατάσσονται στη γερμανική αγορά οι εξαγωγές οίνων με ΠΟΠ που το 2018 αντιπροσωπεύουν το 27,90% των εξαγωγών στη Γερμανία (2017:28,53%)  ως προς την αξία και το 24,17% ως προς την ποσότητα (2017: 21,59%), με μέση τιμή το 2018 τα 2,52 €/kg (2017: 2,73€/kg). Στη συγκεκριμένη κατηγορία η ανάλυση δείχνει μια υποχώρηση της εξαγόμενης αξίας (-2,64%), εις όφελος αύξησης των εξαγόμενων ποσοτήτων (+5,50%).

Τελευταίοι κατατάσσονται οι ποικιλιακοί οίνοι με ποσοστό ως προς την αξία το 2018 1,60% (2017: 2,03%) και μέση τιμή το 2018 τα 2,81 €/kg (2017: 2,21 €/kg)

H.Π.Α.

Εντελώς διαφοροποιημένη εικόνα παρουσιάζει το profil των εξαγωγών των ελληνικών οίνων  στις ΗΠΑ, από αυτό της γερμανικής αγοράς.

Η μισή σχεδόν αξία εξαγωγών στις ΗΠΑ (2017: 49,14% - 2018 :47,17%) καλύπτεται από τις εξαγωγές οίνων με Π.Γ.Ε., ενώ ο όγκος τους αντιπροσωπεύει το 49,06% (2017: 48,88%). Τάση μείωσης όμως παρουσιάζει  η μέση τιμή (2017: 5,42 €/kg – 2018: 5,13 €/kg), δεδομένου ότι παρατηρείται μείωση της εξαγόμενης αξίας (-5,39% 2018/2017) με σταθερότητα στις ποσότητες.

Δεύτεροι ως προς την αξία ακολουθούν οι οίνοι με Π.Ο.Π. αντιπροσωπεύοντας, το 2018 το 39,59% της αξίας των εξαγωγών προς ΗΠΑ (2017: 37,64%) , το 31,27% του όγκου (2017: 31,65%) με μέση τιμή 6,80 €/kg (2017: 6,32 €/kg), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η δημιουργία αξίας των ελληνικών κρασιών στην συγκεκριμένη αγορά είναι στόχος που επιτυγχάνεται.

Τρίτες κατατάσσονται οι εξαγωγές «άλλων οίνων» (χωρίς Γ.Ε. και ποικιλία) αντιπροσωπεύοντας το 2018 το 11,09% των συνολικών εξαγωγών προς ΗΠΑ  σε αξία (2017: 11,44%) με εξαγόμενη μέση τιμή για την κατηγορία τους τα 4,31 €/kg το 2018 (2017: 3,30 €/kg).

Οι ποικιλιακοί οίνοι δεν καταγράφουν ιδιαίτερες επιδόσεις στην αγορά αυτή ως προς την  αξία (2018: 2,11% - 2017: 1,78%), εξάγονται όμως σε ικανοποιητικές μέσες τιμές (2018: 4,18 €/kg – 2017: 5,19 €/kg).

ΚΥΠΡΟΣ

Η τρίτη σε αξία εξαγωγική αγορά των ελληνικών κρασιών, ακολουθεί περίπου τη σύνθεση του portfolio εξαγωγών των ΗΠΑ.

 Οι οίνοι με Π.Γ.Ε  κατατάσσονται πρώτοι και στην Κύπρο με ποσοστό 47,64% ως προς την συνολική αξία των εξαγωγών στη χώρα αυτή (2017: 44,35%), με 26,89% ως προς την ποσότητα (2017: 31,94%)  και με μέσες τιμές για το 2018 τα 4,88 €/kg (2017: 4,76 €/kg).

Ακολουθούν οι οίνοι με Π.Ο.Π. οι οποίοι κατατάσσονται δεύτεροι ως προς την αξία των εξαγωγών προς την Κύπρο (2018: 19,81% - 2017: 39,95%), με αντίστοιχες ποσότητες 2018/14,39% - 2017/19,20%  και με μέσες τιμές τα 3,79 €/kg/2018 και 3,98 €/kg /2017.

Τρίτοι κατατάσσονται οι «άλλοι οίνοι» με ποσοστό σε αξία 24,91% επί του συνόλου των εξαγωγών στην Κύπρο το 2018 (2017: 26,48%) και μέσες τιμές 1,36 €/kg το 2018 (2017: 2,33 €/kg). Η πτώση της μέσης τιμής εξαγωγής των «άλλων οίνων» στην Κύπρο, οφείλεται στην αλματώδη αύξηση (+63,72%) των εξαγόμενων ποσοτήτων το 2018, έναντι του 2017, προφανώς σχετικά φθηνότερων οίνων.

Πρώτοι στις εξαγωγές προς Καναδά κατατάσσονται οι οίνοι με Π.Γ.Ε. που καλύπτουν το ήμισυ των συνολικών εξαγωγών στην καναδική αγορά ως προς την αξία (2018: 53,72% - 2017: 49,87%)  την ποσότητα (2018: 54,66%  - 2017: 47,96%)  με μέσες τιμές 4,54 €/kg το 2018 (2017:  4,76 €/kg).

Δεύτεροι ως προς την συνολική αξία στον Καναδά αλλά όχι φθηνότεροι όπως και στις ΗΠΑ (και σε αντίθεση με την γενική εικόνα) κατατάσσονται οι οίνοι με Π.Ο.Π με ποσοστό 37,20% σε σχέση με τις συνολικές εξαγωγές προς Καναδά (2017: 39,95%), με ποσότητες ως ποσοστό επί του συνόλου εξαγωγών στον Καναδά: 2018/31,54% - 2017/35,17%  και μέσες τιμές τα 5,51 €/kg το 2018 (2017: 5,20 €/kg).

Οι άλλες δύο κατηγορίες οίνων δηλαδή οι ποικιλιακοί και οι «άλλοι οίνοι» δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες επιδόσεις.

Γενικότερο συμπέρασμα αποτελεί το ότι στις χώρες της Β. Αμερικής (ΗΠΑ και Καναδά) το ελληνικό κρασί έχει σταθεροποιήσει τις ανοδικές επιδόσεις του, ενώ στόχος είναι προφανές ότι πρέπει να αποτελέσει για τις επόμενες χρονιές η περαιτέρω αύξηση του μεριδίου του στις αγορές αυτές, που είναι οι πλέον αναπτυσσόμενες παγκόσμια. 

 Δείτε εδώ την ανάλυση

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία